Boek ‘Ministry, Mission and Ordination’

Geen onderscheid tussen mannen en vrouwen Deze boekrecensie van ds. Reinder Bruinsma werd eerder gepubliceerd in Advent 2 van 2015 (pagina 32-33). U kunt Ministry, Mission and Ordination gratis downloaden.  Dr. Tom de Bruin, de auteur van het boek Ministry, Mission and Ordination, heeft de Adventkerk een grote dienst bewezen. Hij vat helder samen wat de consensus is van[…]

Vrouweninzegening en de Working Policy

De wereld kent een rijke diversiteit, zo ook de wereldkerk. Dit is hoe een voor de hele wereld geldende set van richtlijnen onstond, de Working Policy. In 2014 werd zo’n 30% van het boek geschrapt, waarna laatste editie 792 pagina’s bevatte. Het is dus een dik boek met een flink aantal regelingen en richtlijnen. De[…]

Vrouwen in het predikambt

Er lijkt de laatste tijd een opmerkelijke verschuiving plaats te vinden in de discussie over vrouwelijke predikanten in de kerk. Voorheen richtte de discussie zich vooral op de vraag of het niet een stap te ver is om vrouwelijke predikanten in te zegenen. Momenteel wordt steeds vaker de opmerking gehoord dat er geen vrouwelijke predikanten[…]