Woord van de voorzitter

Beste lezer,

Graag beveel ik deze site bij u aan. Ik hoop dat u de artikelen, die helder uitleggen hoe de kerk functioneert, met plezier zult lezen.

De site geeft vooral duidelijk inzicht over de rol van vrouwen in de plaatselijke gemeente: als diacones, ouderling en predikant. Ook leest u over onze verbondenheid met de wereldkerk.

Ik wens u veel leesplezier en Gods zegen.

Namens het Algemeen Kerkbestuur en de predikanten binnen de Nederlandse Adventkerk,

Ds. Wim Altink

Voorzitter