Downloads

Kerkrecht

Een aantal preken

Theologie

Geschiedenis

Brieven van de Nederlandse Adventkerk

  • Brief van 7 september, met uitleg van de huidige stand van zaken ten opzicht van het inzegenen van vrouwen voor diverse functies.
  • Brief 25 september 2015, als reactie op het ledenmanifest, met uitleg van de Nederlandse positie.

Documenten vervaardigd door de Generale Conferentie